קרן הקהילות

הקרן הוקמה בשנת 2006 ע"י הרב דר' דניאל טרופר, מייסד ונשיא גשר (העמותה לקידום ההבנה בין דתיים לחילוניים).

בהנהלה חברים התורמים או נציגיהם: הרב דר' דניאל טרופר, הרב אהרון בינה, אליוט טננבאום ומשה נמדר.

קרן קהילות, ארגון גג של כ- 50 גרעינים ברחבי הארץ, מהווה גורם מכוון ומסייע לגרעינים על פי מצבם וצרכיהם ובהתאם לרצון הגרעין.

הקרן מרכזת טיפול בעבודה מול גורמים ציבוריים וכלכליים ובנוסף מלווה הקרן את הגרעינים בייעוץ ארגוני על פי ידע שנצבר בגרעינים קודמים.

כמו כן, פועלת הקרן לגיוס משאבים עבור הגרעינים ולחקיקה ותקינה ממשלתית לקידום פעולתם.

חזון הקרן הוא ליצור תנועה גדולה שתרומם את הרוח, תעצים את הכוחות הערכיים ותביא תנופה חינוכית וחברתית ברחבי קהילות בישראל.

הקרן רואה את האפיק המרכזי ביצירת תנופה זו כפעילות  באמצעות הגרעינים החברתיים הפועלים בערים ברחבי הארץ מתוך מעורבות קהילתית בקהילות.

לאור זה שואפת הקרן לקדם את פיתוחם של הגרעינים החברתיים ורואה את תפקידה כגורם המשרת את הגרעינים ממקצעת את פעילותם ומלווה ותומכת בתוכניות עשייה ומעורבות בקהילה.