השומר הצעיר

תנועת הבוגרים של השומר הצעיר הינה תנועה ציונית-חברתית-חלוצית המונה כיום כ 300 חברים וחברות הפרושים ברחבי הארץ וחיים חיי שיוויון ושיתוף. תנועת הבוגרים חרתה על דגלה את המאבק לחברה ישראלית צודקת, שוחרת שלום ובעלת אופי יהודי ודמוקרטי. בוגרי ובוגרות התנועה רואים בשוויון ערך האדם כבסיס לחיים משותפים בהם יכול כל אדם לבטא את עצמו מתוך מחויבות לאושרו של הזולת.

חברי וחברות התנועה פועלים במסגרות חינוכיות רבות ומגוונות ברחבי הארץ, המשמשות פלטפורמה למפגש עם עשרות אלפי בני נוער ומבוגרים. הפעילויות מתקיימות במסגרת תנועת הנוער, בתי ספר, פנימיות, מתנ"סים, מרכזים לנוער עולה ונוער בסיכון, הכשרת מורים יהודים וערבים, מרכזי הדרכה באתרי מורשת ומוזיאונים, פעילות עם חיילי צה"ל, סמינרים בנושא צדק חברתי ויהדות פלורליסטית, מפגשי קבוצות של בני נוער יהודים וערבים ועוד.

תנועת הבוגרים עוסקת יומיום בהגשמת ערכי השוויון, הצדק והשלום, ופועלת לכינונה של חברה ישראלית דמוקרטית, הומאניסטית וסולידארית ברוח הציונות העובדת.