המחנות העולים

"קבוצות הבחירה של המחנות מהעולים" הוקמה ב-1999 על ידי בוגרי תנועת הנוער החלוצית המחנות העולים, כדי להגשים את החזון של התנועה בחברה הישראלית. בקבוצות הבחירה, אנו מצמיחים קיבוצים משימתיים בפריפריה הגיאו-חברתית בישראל, ובהם הקיבוץ העירוני הגדול בארץ. מפעל החיים של כל אחד ואחד מחברי קיבוצים אלה, הוא פעולה בשדה החינוך והחברה, ליצירת שינוי עמוק וארוך טווח, הן ברמה הקהילתית המקומית והן ברמה הלאומית.

בערים בהן התיישבנו אנו מפעילים רשת בתי חינוך, המהווה התערבות רב-מערכתית משולבת. מטרתה – העצמה אישית וחברתית של ילדים ובני נוער בפריפריה. כמו-כן, אנו מפעילים רשת מרכזי הדרכה רעיוניים ובתי מדרש, העוסקים בפיתוח הזהות היהודית-ציונית והסולידאריות החברתית בציבוריות הישראלית.