החממה הקהילתית

החממה הקהילתית מקימה, מלווה ומבססת קהילות‏‏ חיים מעורבות חברתית בפריפריה החברתית והגיאוגרפית בישראל. הקהילות מחזקות את החברה הישראלית באזורם ומעודדות עשייה חברתית של צעירים ושל תושבי המקום בנושאי חברה, חינוך וסביבה. הקהילות זוכות לליווי אשר תורם לתהליך גיבוש הקבוצה, בנייתה ולמעבר או הישארותה בפריפריה. בתהליך הליווי מתגבשת הקהילה, בונה חזון, מטרות ויעדים להצמחתה. מפגשי הליווי מעניקים כלים לצמיחה והרחבה של הקהילות פעילותן. מעבר לכך, כל קהילה זוכה לליווי מבעל ניסיון בהקמת פרויקטים חברתיים או עסקים חברתיים. בתהליך זה הקהילה לומדת למפות צרכים עם אוכלוסיית המקום, לבנות תוכנית חברתית/עסקית,  לגיס משאבים ולנהל את הפרויקט בכוחות עצמה. החממה הקהילתית הוקמה בשנת 2006 ומלווה למעלה מ20 קהילות בישראל מהנגב ועד הגליל.