אודות

בניסן תשע"ב, אפריל 2012 הוקמה מועצת הקבוצות והקהילות המשימתיות בישראל.

הקמתה של מועצת הקבוצות המשימתיות הינה פרי של שותפות בין תנועות, ארגונים ורשתות של קהילות וקבוצות משימתיות בכל רחבי הארץ, מזרמים שונים בחברה הישראלית (גרעיני בני מקום דרוזים, יוצאי אתיופיה וקווקז, תנועות מחנכים שיתופיות, גרעינים תורניים,קהילות חילוניות) ומטרתה לחזק את המרקם החברתי במדינת ישראל על ידי חיזוקם ופיתוחם של ארגונים אלה.

פעולת הארגונים על גווניהם השונים, שמה דגש על הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית. הקבוצות פועלות מתוך תחושת שליחות ציונית וחברתית, לחיזוק ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית המקיימת חברה צודקת, שוויונית וסולידרית לכל אזרחיה, ללא הבדל דת, גזע ומין.

המועצה שמה לה למטרה לעודד הקמת קבוצות, תנועות, ארגונים ורשתות נוספות ותפעל להטמעת קוד ההתאגדות וההתארגנות הקהילתי בכל מגזרי החברה.